ຫວຍລາວ

ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ່ຽງໂຊກ ນອກຈາກສະລາກກິນແບ່ງລັດຖະບານແລ້ວ ຫວຍລາວ ຫຼື ຫວຍພັດທະນາ ກະໜ້າຈະເປັນໜຶ່ງໃນການສ່ຽງໂຊກທີ່ຄົນລາວສົນໃຈໃນການຕິດຕາມຜົນການອອກລາງວັນ.

ປັດຈຸບັນນີ້ຫວຍລາວຈະອອກທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 20.00 ນາທີ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາງວັນຫວຍລາວມີຫຍັງແນ່?

ໂດຍການອອກລາງວັນຈະມີແຕ່ການອອກລາງວັນເປັນເລກ 5 ໂຕ ແລະຈະມີຜົນຕໍ່ເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ, 2 ໂຕ ແລະ 1 ໂຕນຳ ເຊັ່ນ :

ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ ຄື 87654
ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ ຄື 7654
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ ຄື 654
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ ຄື 54
ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ ຄື 4

ອັດຕາການຈ່າຍເງິນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ

ປະເພດການຫຼິ້ນ ອັດຕາຈ່າຍ ສ່ວນຫຼຸດ
4 ໂຕເທິງ 2,000 33%
4 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 225 33%
3 ໂຕເທິງ 550 33%
3 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 100 33%
2 ໂຕເທິງ 70 28%
2 ໂຕລຸ່ມ 70 28%
1 ໂຕເທິງ 3 12%
1 ໂຕລຸ່ມ 4 12%

ແລະການເດີມພັນຫວຍອີກຫຼາກຫຼາຍ
ຕິດຕາມໄດ້ໃນໜ້າຫຼິ້ນຫວຍຂອງເຮົາ.