AMBBETLAOS หวยไทย หวยไทยรัฐ หวยออนไลน์

ອັດຕາການຈ່າຍເງິນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ

ຫວຍອອນລາຍ ຫວຍລັດຖະບານ
ຫວຍ 3 ໂຕເທິງ ບາດລະ 900
ຫວຍ 2 ໂຕ ຈ່າຍບາດລະ 90
ຈ່າຍເງິນໄວບໍ່ຕ້ອງຖ້າດົນ
ເໝາະສຳຫຼັບຄໍຫວຍ

ຫວຍອອນລາຍ
4 ໂຕ ຈ່າຍ 5,000 ບາດ
3 ໂຕ ຈ່າຍ 900 ບາດ
2 ໂຕ ຈ່າຍ 90 ບາດ

ອັດຕາການຈ່າຍເງິນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ
ປະເພດການຫຼິ້ນ ອັດຕາຈ່າຍ ສ່ວນຫຼຸດ
4 ໂຕເທິງ 5,000
4 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 225
3 ໂຕເທິງ 900
3 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 225
2 ໂຕເທິງ 90
2 ໂຕລຸ່ມ 90
1 ໂຕເທິງ 3.2
1 ໂຕລຸ່ມ 4.2

ແລະການເດີມພັນຫວຍອີກຫຼາກຫຼາຍ
ຕິດຕາມໄດ້ໃນໜ້າຫຼິ້ນຫວຍຂອງເຮົາ